Få et lovpligtigt speedbådscertifikat hos DivelineDiveline Speedbådskursus for kørekort

På speedbådskurset får du et speedbådskørekort / certifikat der gælder for alle både op til 15 meter. Det er lovpligtig for alle der ønsker at føre speedbåd eller motorbåd. Certifikatet er gyldigt i dansk farvand, samt ved sejlads under dansk flag i hele verden. Det er muligt at tage speedbådskørekort på Bornholm hele året.

Kurset indeholder
– Intro aften af ca. 2 timers varighed.
– En aften med undervisning fra kl. 17.00 til ca. kl. 22.00
– Aflæggelse af selve speedbådsprøven foregår efter den praktisk sejlads. Ca. 6 timer afhængig af antal kursister.

Pris 1.399,-

Kursuspris inkl. undervisningsmaterialer.

Prøvegebyr på 350,- betales direkte til søfartstyrelse censor ved prøveaflæggelse.

Krav
Du skal være fyldt 16 år og være ved almindeligt godt helbred.

Praktisk info
Den praktiske undervisning, samt aflæggelse af prøven foregår i Diveline’s passagergodkendte RIB med 250 hestekræfter.
Kurset bliver afholdt ved minimum 6 deltager.

Speedbådscertifikatet ved Diveline kommer blandt andet til at indeholde:
– En grundig gennemgang af søvejsregler, lanterneføring og dagssignaler
– Gennemgang af motor og fartøjskendskab
– Brandbekæmpelse
– Sikkerhedsudstyr
– Nødsignaler
– Manøvrering af speedbåd
– Opsamling af person over bord
– Knob og stik
– Kompasafmærkninger, bøjer, båker m. fl.

Det er en forudsætning at der læses op på pensum inden du møder til undervisning. En hvis grad af selv studie må på regnes når det hele skal klares på kun én dag i teorilokalet.

Pensum
Til introaftenen vil du få udleveret Speedbådsbogen, der omhandler pensum, som bliver gennemgået grundigt på kurset. Vi har stor fokus på grundighed og sikkerhed, derfor kræver det, at du møder forberedt op til kurset, således at du og dine medkursister får mest muligt ud af jeres deltagelse.
– Det forventes, at du har læst bogen grundigt igennem, og mød meget gerne op med spørgsmål til det læste.
– Øv knob og stik grundigt, da det også er en del af eksamen.
– Der skal lægges en del energi i kapitel 7 om søvejsregler, så de skal læses en del gange.

Det er vigtigt, at du forbereder grundigt, så du er bedst mulig rustet til eksamen og til at gebærde dig på vandet fremover. Det understreges, at der ikke er beståelsesgaranti! Dette kursus er først og fremmest for DIN sikkerheds skyld, så gør dit til at passe på dig selv. Vores løfte til dig er, at vi er der for at støtte og hjælpe dig bedst muligt.

Er du i tvivl om din båd kræver et speedbådscertifikat, så kan du kontrollere det på skemaet.

Speedbåds kørekort tabel Diveline Bornholm

 

  • Diveline Bornholm Speedbådskursus
  • Diveline Bornolmh Speedbåds kursus
Søfartsstyrelsen
Diveline Bornholm er Sejl Sikker Ambassadør